Network Menu

Bakgrund till SWEAs nya grafiska profil

Varför ett nytt formspråk?

Christina HallmertMer än någonsin tidigare är det idag viktigt att synas utåt enligt den profil man har och hur man vill uppfattas av utomstående. Det är förstås omöjligt att sammanfatta SWEA i ett ord eller i en symbol, men om vi tar ett tydligt formspråk till hjälp, så säger det en hel del om vår organisation till utomstående. Vi Sweor vet hur fantastiskt SWEA är, men vad ser andra?

Fröet till denna fråga planterade Lisa Lindström, som var talare vid Världsmötet i Perth 2017. Uppgiften att hitta ett nytt, aktuellt formspråk lade SWEA Internationals styrelse i händerna på en arbetsgrupp inom den nya kommunikationskommittén. Kommitténs sammankallande, Karin Högman, arbetar sedan länge med varumärken och formspråk, och har varit en naturlig koordinator för det här projektet. Gruppen har tagit professionell hjälp av en svensk formgivare och materialet blir tillgängligt fr.o.m. 1 januari 2019

Det var en förutsättning för arbetsgruppen att formgivaren först måste få en inblick i organisationen och förståelse för SWEA, vår historia,
våra syften och våra värdeord. Materialet skulle andas nordiskt, tidlöst, kvinnligt och stilrent. I och med lanseringen av det nya grafiska
materialet vill jag än en gång tacka alla de Sweor som genom åren arbetat ideellt med att ta fram symboler och loggor i SWEAs namn, som avspeglat vår organisation och kommit till glädje under många år.

Ett varmt tack till Karin Högman, Sofia Solfors och grafikern Malin Helgesson, som efter mycket bollande kommit fram till ett formspråk som
starkt tilltalat styrelsen och nu är redo att presenteras officiellt.

Christina Hallmert
Ordförande, SWEA International
december 2018

Ett drömuppdrag

Karin HögmanVilket drömuppdrag att få vara med och påverka varumärket SWEA genom en ny grafisk profil. Kunde inte svara något annat än ett rungade JA när jag fick frågan av Christina. Så varför behöver man en ny grafisk profil kanske flera av er funderar över.

Logotypens förutsättningar och roll har förändrats de senaste åren. Det mest uppenbara är hur mycket viktigare den digitala miljön blivit.
Mycket av SWEAs kommunikation har byggt på att vi kommunicerar med varandra men tiden kräver nya grepp. Den digitala miljön gör att vi
blir mer synliga utåt och i helt nya sammanhang; Facebook, Instagram, YouTube och vår egen webbsida naturligtvis. Det ställer nya krav på
oss som organisation.

Nästa år så fyller SWEA 40 år! Ett bra tillfälle att göra om vår grafiska profil, ta sats, vara nytänkande och modiga. Det gör vi för att vi
behöver förtydliga, förenkla och förstärka vårt varumärke utanför SWEA. Vår gamla SWEA-logga och sigillet med de tre kronorna ska vi använda precis som tidigare. Dessa är våra officiella logotyper och kommer inte att ändras. Däremot kommer vi att addera ytterligare ett grafiskt element. En tidlös och stilren kvinna. Vi kommer också att justera färgerna till en modernare gul och petroleumblå.

Materialet har vi testat på både unga och gamla, nya och mer erfarna Sweor, såväl som vår grundare Agneta Nilsson. Vi är väldigt glada för all positiv feedback vi fått hittills.

Den nya profilen kommer att lanseras under 2019 med start direkt efter nyår. Alla nybeställningar av visitkort, brevpapper och broschyrer
kommer göras i det nya samtidigt som vi successivt fasar ut det gamla.

Det kommer att finnas en ny varumärkesmanual som lanseras i samband med starten. Den kommer sen att byggas på under året allt eftersom fler
och fler original blir klara. Helt klar kommer den att vara till VM i Dubai.

Vår nuvarande PR sida kommer att stängas ner den 31/12 2018 och i och med det så kommer vi att öppna en ny webbsida med den nya profilen
som kommer heta varumarke.sweaarkiv.org (öppnas den 1 januari). Detta innebär att 2018 så använder vi det gamla för att byta till det nya 2019.

Vi kommer att ha mycket av materialet på plats till årsskiftet men ha gärna ändå lite extra tålamod för mycket ska bli klart på kort tid.

Vill du ställa frågor så finns jag tillgänglig på e-mail, kommunikation(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org

Jag ser verkligen fram emot att få lansera den nya profilen och att vi tillsammans över tid stärker SWEAs fina varumärke.

Karin Högman
Kommunikationskommittén sammankallande
SWEA International, Inc.
december 2018